Tag: mesh network

【村屋救星】Mesh WiFi 網絡訊號突破禁忌第三層
0 shares12602 views
0 shares12602 views

【村屋救星】Mesh WiFi 網絡訊號突破禁忌第三層

jayng - Jul 13, 2017

近呢幾年,愈嚟愈多人開始討論 Mesh Wi-Fi,特別係住村屋或者住複式嘅朋友,無用開都一定知係咩嚟。但係 Mesh Wi-Fi 都有平有貴,功能各異,到底點樣嘅 Mesh Wi-Fi 先至適合你呢?今日我地一齊解構下啦!

Samsung 加入 Google Wi-Fi 與 Netgear orbi 的 Mesh Network 世界
0 shares3203 views
0 shares3203 views

Samsung 加入 Google Wi-Fi 與 Netgear orbi 的 Mesh Network 世界

jayng - Jun 06, 2017

繼 NETGEAR orbi 與 Google Wi-Fi 後,Samsung 快加入 Mesh Network 行列,宣佈推出 Samsung Connect,提供單一無線 1,500 平方呎。