Tag: 做咁多野都無錢收

0 shares5263 views1

[真機實測] 三秒將你的手機變得比 Nokia 更堅硬!(一)

Roy - Aug 15, 2016

究竟傳聞中的 Rhino Shield 手機殼係唔係真係咁防撞?掉極都唔爛?會唔會勁過 Nokia 3310?我地一齊黎睇睇! 今次我地先小試牛刀,下次再用可能在現實中出現的情況測試一下手機殼的威力! 購買連結:http://www.histrend.hk/products/gadget-case-rhino-shield-crash-guard-bumper-for-iphone-6-and-iphone-6-plus